Domy z Hliny

Všetko o stavbe domov z hliny a recyklovaných materiálov.

Ako izolovať cob stavbu?

Eko dom vyrobený z hliny alebo adobe je veľmi náchylný na teplotu. Pri nesprávnej izolácií sa môže stať, že vám v ňom v lete bude neznesiteľne horúco, zatiaľ čo v zime bude v interiéri nesmierny chlad. Dom z hliny a ekologické bývanie v ňom si však chceme užívať, a preto je potrebné tieto dva scenáre vymeniť. Ako teda zabezpečiť, aby bola cob stavba izolovaná čo možno najlepšie?

Aj keď majú hlina, adobe či cob vysokú tepelnú masu, ich tepelnoizolačné vlastnosti zaostávajú. To je obrovskou nevýhodou v chladnom počasí a najmä vtedy, keď slnko nesvieti. Práve v týchto situáciách cob stavba stráca svoje teplo naozaj rýchlo. Preto sa na upevnenie izolovanosti do tohto materiálu pridávajú aj iné suroviny, akými sú napríklad rastlinné vlákno či slama. Namiesto piesku môžete použiť pemzu alebo pridať polystyrén. Okrem toho je ideálnym riešením použiť priamo celé baly slamy. Dom z hliny tak izolujete a stále to bude dokonale ekologická stavba.

Cieľom pri izolácií cob stavby alebo eko konštrukcií z adobe je upevniť tepelnoizolačné vlastnosti vonkajších stien a strechy. Okrem spomenutých riešení je možné využiť pasívne vykurovanie slnečnými lúčmi a zozbierať ich čo možno najviac. Tu je však potrebné dávať si pozor na prehrievanie. Zaujímavou alternatívou môže byť aj použitie dvoch cob stien alebo stien z adobe a využiť medzeru medzi nimi. Tá tiež môže slúžiť ako tepelnoizolačná vrstva, dôležité je však aby bola hlina stopercentne vysušená!

Rozhodujúce je však na izoláciu cob stavby myslieť už počas samotného navrhovania, keďže práve tento materiál vyžíva slnečné lúče najviac. Dizajn domu ako aj jeho lokalitaorientácia sú kľúčovými atribútmi tepelnej izolovanosti stavby. Spätné riešenie izolácie môže byť problematické, drahé a môže vás stať veľa energie.

Reklamy

Informácia

This entry was posted on máj 30, 2017 by in Cob, Postupy, Technológie.
%d bloggers like this: